Usługi Dodatkowe:

Pomoc w otwarciu działalności

Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania środków finansowych (kredyt obrotowy, kredyt inwestycyjny, leasing, faktoring)

Przygotowanie zakładowego planu kont oraz polityki przyjętych rachunkowości

Sporządzanie comiesięcznych raportów finansowych dla Zarządców i Właścicieli

Wyprowadzanie zaległości księgowo-podatkowych firmy

Obsługa audytów i kontroli podatkowych w imieniu klienta

Wsparcie w obszarze prawa handlowego i gospodarczego

Doradztwo w zakresie tworzenia i weryfikacji procedur kontroli