Księgowość:

Prowadzenie działalności gospodarczej w gąszczu przepisów to ogromne wyzwanie. Nasza olbrzymia wiedza i doświadczenie pozwala nam na przejęcie wszelkich kwestii rachunkowych od naszych kontrahentów. Liczymy skutecznie, Ty też możesz liczyć na nas!

W Twoim imieniu zrealizujemy między innymi:

– Prowadzenie ksiąg rachunkowych;

– Prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów, ryczałtu;

– Prowadzenie ewidencji VAT;

– Rozliczenia z Urzędem Skarbowym, Urzędem Statystycznym, ZUS

– Sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych wraz z informacją dodatkową);

– Prowadzenie ewidencji obrotu materiałowego;

– Rozliczanie produkcji;

– Reprezentowanie firmy przed urzędami.