Kadry i płace:

Oferujemy kompleksową obsługę kadrowo-płacową. Od naliczania wynagrodzeń, przez przygotowywanie deklaracji do ZUS i US, aż po skomplikowane czynności związane z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej.


W ramach obsługi kadrowo-płacowej oferujemy:

– Sporządzanie umów o pracę oraz innych dokumentów związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników;

– Sporządzanie list płac;

– Prowadzenie i przechowywanie akt osobowych pracowników;

– Deklaracje ZUS, PFRON, PIT;

– Doradztwo w zakresie usług kadrowo-płacowych i prawa pracy;

– Sporządzanie rocznych informacji podatkowych dla osób zatrudnionych.